XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Ba - 11/06/2019
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả SL
Nhất
15 Triệu
8758 5
Nhì
6,5 Triệu
16692461 6
Ba
3 Triệu
764453869405 7
KK1
1 Triệu
x758 37
KK2
100 Ngàn
xx58 548
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL 66
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL 27 24
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL 13 231
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại MinhChinh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Ba - 11/06/2019
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả SL
Nhất
15 Triệu
8758 5
Nhì
6,5 Triệu
16692461 6
Ba
3 Triệu
764453869405 7
KK1
1 Triệu
x758 37
KK2
100 Ngàn
xx58 548
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL 66
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL 27 24
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL 13 231
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại MinhChinh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Ba - 11/06/2019
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả SL
Nhất
15 Triệu
8758 5
Nhì
6,5 Triệu
16692461 6
Ba
3 Triệu
764453869405 7
KK1
1 Triệu
x758 37
KK2
100 Ngàn
xx58 548
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL 66
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL 27 24
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL 13 231
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại MinhChinh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Ba - 11/06/2019
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả SL
Nhất
15 Triệu
8758 5
Nhì
6,5 Triệu
16692461 6
Ba
3 Triệu
764453869405 7
KK1
1 Triệu
x758 37
KK2
100 Ngàn
xx58 548
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL 66
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL 27 24
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL 13 231
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại MinhChinh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Ba - 11/06/2019
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả SL
Nhất
15 Triệu
8758 5
Nhì
6,5 Triệu
16692461 6
Ba
3 Triệu
764453869405 7
KK1
1 Triệu
x758 37
KK2
100 Ngàn
xx58 548
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL 66
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL 27 24
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL 13 231
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại MinhChinh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Ba - 11/06/2019
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả SL
Nhất
15 Triệu
8758 5
Nhì
6,5 Triệu
16692461 6
Ba
3 Triệu
764453869405 7
KK1
1 Triệu
x758 37
KK2
100 Ngàn
xx58 548
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL 66
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL 27 24
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL 13 231
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại MinhChinh.com
Kính chúc quý khách may mắn!
Bản in mặc định
Bản in không nền
08 7309 9007
Loại: Ngày:
Bản In:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Loại:
Từ Ngày: Đến Ngày:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dò