KẾT QUẢ XỔ SỐ
MAX 3D
T.Hai
30/01/23
Xổ số điện toán Max 3D
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
646
126
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
607
247
967
643
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
618
598
657
192
483
200
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
002
348
741
334
868
307
976
459
Giải ba
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba Giải tư
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Đặc biệt Giải năm
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba trừ 2 bộ của giải Đặc biệt Giải sáu
40K
Chúc quý khách may mắn !
KẾT QUẢ XỔ SỐ
MAX 3D
T.Hai
30/01/23
Xổ số điện toán Max 3D
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
646
126
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
607
247
967
643
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
618
598
657
192
483
200
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
002
348
741
334
868
307
976
459
Giải ba
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba Giải tư
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Đặc biệt Giải năm
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba trừ 2 bộ của giải Đặc biệt Giải sáu
40K
Chúc quý khách may mắn !
KẾT QUẢ XỔ SỐ
MAX 3D
T.Hai
30/01/23
Xổ số điện toán Max 3D
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
646
126
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
607
247
967
643
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
618
598
657
192
483
200
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
002
348
741
334
868
307
976
459
Giải ba
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba Giải tư
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Đặc biệt Giải năm
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba trừ 2 bộ của giải Đặc biệt Giải sáu
40K
Chúc quý khách may mắn !
KẾT QUẢ XỔ SỐ
MAX 3D
T.Hai
30/01/23
Xổ số điện toán Max 3D
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
646
126
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
607
247
967
643
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
618
598
657
192
483
200
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
002
348
741
334
868
307
976
459
Giải ba
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba Giải tư
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Đặc biệt Giải năm
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba trừ 2 bộ của giải Đặc biệt Giải sáu
40K
Chúc quý khách may mắn !
Bản in mặc định
Bản in không nền
08 7309 9007
Loại: Ngày:
Bản In:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Loại:
Từ Ngày: Đến Ngày:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dò