In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: 168
Số ĐT: 0923211262
76, khóm 1, nguyễn chí thanh, phường 5, TP Vĩnh Long
ĐLVS: Thủy Tiên
Số ĐT: 0939062624
71/1B Nguyễn Khuyến, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
ĐLVS: Lê Thanh
Số ĐT: 0903 309 742
04 Phạm Viết Chánh, P.19,Q. Bình Thạnh, TP. HCM
ĐLVS: TÙNG 1
Số ĐT: 0906 855 757
Finom Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang

Đang chờ xổ số Hậu Giang lúc 16:14': 15/12/2018. Còn 01:05:39 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T2
100N
06
200N
582
400N
3902
4299
7751
1TR
7248
3TR
10959
89396
52241
42543
60989
04194
50009
10TR
74133
14399
15TR
92312
30TR
47065
2TỶ
737084

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 03/02/18

009 02 06 559 51
112 665
27
333 884 89 82
441 43 48 999 96 94 99

Hậu Giang - 03/02/18

0123456789
7751
2241
582
3902
2312
2543
4133
4194
7084
7065
06
9396
7248
4299
0959
0989
0009
4399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T1
100N
97
200N
593
400N
0366
6154
3297
1TR
8426
3TR
37118
20340
41753
04740
58490
77372
81401
10TR
36188
83834
15TR
60501
30TR
38109
2TỶ
178363

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 27/01/18

009 01 01 553 54
118 663 66
226 772
334 888
440 40 990 97 93 97

Hậu Giang - 27/01/18

0123456789
0340
4740
8490
1401
0501
7372
593
1753
8363
6154
3834
0366
8426
97
3297
7118
6188
8109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T1
100N
96
200N
287
400N
5911
6202
0031
1TR
6445
3TR
09336
18467
75971
97572
66091
00414
03183
10TR
37343
55750
15TR
72283
30TR
20389
2TỶ
122741

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 20/01/18

002 550
114 11 667
2771 72
336 31 889 83 83 87
441 43 45 991 96

Hậu Giang - 20/01/18

0123456789
5750
5911
0031
5971
6091
2741
6202
7572
3183
7343
2283
0414
6445
96
9336
287
8467
0389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T1
100N
80
200N
921
400N
2911
1879
0673
1TR
5520
3TR
39223
89410
70564
26623
02890
81651
97341
10TR
10004
99713
15TR
74410
30TR
73199
2TỶ
452573

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 13/01/18

004 551
110 13 10 11 664
223 23 20 21 773 79 73
3880
441 999 90

Hậu Giang - 13/01/18

0123456789
80
5520
9410
2890
4410
921
2911
1651
7341
0673
9223
6623
9713
2573
0564
0004
1879
3199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T1
100N
80
200N
589
400N
8873
4961
3855
1TR
2316
3TR
27343
63776
55558
37195
30802
17137
80087
10TR
32468
22340
15TR
54612
30TR
71322
2TỶ
613081

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 06/01/18

002 558 55
112 16 668 61
222 776 73
337 881 87 89 80
440 43 995

Hậu Giang - 06/01/18

0123456789
80
2340
4961
3081
0802
4612
1322
8873
7343
3855
7195
2316
3776
7137
0087
5558
2468
589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K5T12
100N
02
200N
072
400N
5103
2605
3604
1TR
4636
3TR
00065
49277
57708
45930
38508
45004
74480
10TR
19888
61550
15TR
79656
30TR
01467
2TỶ
817602

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 30/12/17

002 08 08 04 03 05 04 02 556 50
1667 65
2777 72
330 36 888 80
49

Hậu Giang - 30/12/17

0123456789
5930
4480
1550
02
072
7602
5103
3604
5004
2605
0065
4636
9656
9277
1467
7708
8508
9888
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T12
100N
59
200N
808
400N
3030
3326
3829
1TR
9670
3TR
25313
75808
93070
59184
84269
50675
97180
10TR
03850
95959
15TR
04786
30TR
68005
2TỶ
402449

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 23/12/17

005 08 08 550 59 59
113 669
226 29 770 75 70
330 886 84 80
449 9

Hậu Giang - 23/12/17

0123456789
3030
9670
3070
7180
3850
5313
9184
0675
8005
3326
4786
808
5808
59
3829
4269
5959
2449
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL